ERMENİ MESELESİ BİBLİYOGRAFYASI

0
65

ESAT,Uras,Tarihte Ermeniler ve Ermeni Meselesi,Belge Yayınları,2.Baskı,İstanbul1987

ÇİÇEK, Kemal , Ermenilerin Zorunlu Göçü 1915-1917,TTK Yayını, Ankara 2005.

GÖYÜNÇ, Nejat , Osmanlı İdaresinde Ermeniler ,Gültepe Yayınları , İstanbul 1983.

GÜNGÖR Erol, Türkiye’de Misyoner Faaliyetleri, ÖtükenYayınları ,İstanbul 1999.

GÜRÜN, Kamuran, Ermeni Dosyası, Rüstem Yayınevi,5.Baskı,İstanbul 2001.

HALAÇOĞLU, Yusuf ,Arşiv Vesikalarıyla Tarihte Ermeni Mezalimi ve Ermeniler İstanbul 1976

HÜSEYİN NAZIM PAŞA, Ermeni Olayları Tarihi, C.I, 2.Baskı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Daire Başkanlığı Yayını,No.14,Ankara 1998.

KÜÇÜK,Cevdet,Osmanlı Diplomasisinde Ermeni Meselesinin Ortaya Çıkışı,1878-1897,2.BaskıTDAV,İstanbul 1986.

URAL,Gültekin,ErmeniDosyası,KamerYayınları,İstanbul 1998.

ŞAHİN,Gürsoy, Osmanlı Devleti’nin Son Dönemlerinde Sivas ve Suşehri Bölgelerinde Ermeni Faaliyetleri,IQ Kültür Sanat Yayıncılık,İstanbul,2007.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here