Etrüksler Türk mü İdi

0
60

Romulus’un ve Remus’un hikayesini hemen hemen Roma tarihine merak salmış herkes bilir. Bugün Roma futbol takımının amblemini oluşturan simge kökenini bu iki kardeşten alır. Bir kurt’un memelerinden beslenen iki kardeşin Romalıların atası olduğu farz edilir. İşte bu benzer hikayenin bizim Türeyiş Destan’ında yer aldığını hepimiz iyi biliriz. Bu başlangıçtan yola çıkarak, İtalyan Cumhuriyeti’nin kurulmasından önce İtalya’ya hükmeden Etrüsklerin Türk olduğuna dair birçok işaret mevcuttur. Burada bulunan ve Etrüsklere ait olduğu saptanan bazı kurganların içinde çıkan kalıntıların Orta Asya’da yaşayan Türklerin kültürel öğeleri ile benzer olduğu hatta aynı olduğu tespit edilmiştir. Bu araştırmalardan yola çıkarak Etrüsklerin Türk menşeili olduğu kanaatine varılıyor. Her iki kurganlardan çıkarılan malzemenin üzerlerinde yer alan motiflerin dahi aynı olması bu savı güçlendiriyor. Mantıksız da değil sonuçtan bir dönem bilinen dünyanın neredeyse her yerine hükmetmiş bir milletiz, etki alanımızın geniş olması son derece normal bir durum.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here