Pazartesi, Haziran 17, 2019

Günlük Arşiv: 29 Ocak 2019

HARB-İ UMÛMÎ’DE BİR DAMAR: TEŞKİLÂT-I MAHSUSA/UMÛR-U ŞARKİYE DAİRESİ

İstihbaratın lugatmânâsının anlaşılırlığı, insanın varlığına belirgin bir niteliği yüklemekte; duyumun, görümün ve aktarımın içerik değerini hassaslaştıran bir hususiyet temin etmektedir. Elbette ki askerî ve...

Gelişen Teknoloji ve Değerlerin Çöküşü

Einstein'ın Özel Görelilik kuramı ile yaşadığımızı öğrendiğimiz günden bugüne yaklaşık olarak yüz küsür yıl geçti. Yüz yıl içerisinde o kadar çok ilerleme meydana geldi...

Antik Mısır Edebiyatı

Güneşin battığı yöne doğru yol alır Firavun'un gemisi.. Anobis eşlik der bir yere kadar. Büyük Nil onlara hayat verir ve Nil'in son bulduğu yer...

Adaletin Keskin Kılıcı Kral Arthur

İlk olarak şunu belirtmek isterim ki, sahne tanıdık bir efsane ile başlar. Battalgazi filmlerinde alışık olduğumuz. kapının önündeki kılıcı çekme sahnesi. Aynen burda da...

Kızıl Çar’ın Uyanışı

KGB ajanı Putin yemin etmiştir Rusya'yı tekrardan Soğuk Savaş dönemindeki çift kutuplu yönetimin bir kutup'una tekrardan getirmeye. Onun için Gorbaçov ve özellikle Boris Yeltsin'in...

Bırakınız Yapsınlar Bırakınız Geçsinler

Ekonomi politikası olarak en iyi uygulamanın Devletin kontrolünde Karma Ekonomi modelinin uygulanması daha yararlı bir durumdur. Ne zamanki Türkiye liberal ve kapitalist ekonomiye geçmeye...

İngiliz Afyonkeşin İtirafları

Kitaptan beklediğimiz şu idi: İngiltere ile Çin arasında yaşanan Afyon Savaşları ve Boxer isyanı gibi süreçleri, bu dönemi ve olayları yaşamış bir kişinin ağzından...

Block title

MOST POPULAR

HOT NEWS

Orlando Brown Jr. Authentic Jersey