Kitap Tavsiyeleri 1

0
61
Mustafa Kemal Atatürk- Nutuk
Serkan Acar- Kasım Hanlığı
Serkan Acar- Kazan Hanlığı- Moskova Knezliği
Serkan Acar – Zeki Velidi Togan İlmi Hayatı Eserleri Siyasi Faaliyetleri
Osman Karatay- Türklerin Kökeni

Osman Karatay – İran ile Turan

Osman Karatay – İlk Oğuzların Köken, Türeyiş ve Erken Tarihleri Üzerine Çalışmalar

Osman Karatay – Bey İle Büyücü / Avrasya’da Tanrı, Hükümdar, Devlet ve İktisat

Osman Karatay – Serkan Acar Doğu Avrupa Türk Tarihi

Osman Karatay Bosna – Hersek Barış Süreç
Osman Karatay-Hazarlar – Yahudi Türkler – Türk Yahudiler ve Ötekiler
Osman Karatay – Hırvat Ulusunun Oluşumu

Osman Karatay – Bosna
Pof. Dr. Ali Yardım – Amasya Burmalı Minare Camii Kitabeleri
Pof. Dr. Ali Yardım – Amasya Kaya Kitabeleri
Thomas H. Carpenter – Antik Yunan’da Sanat ve Mitoloji
Jim Dekorne – Psikedelik Şamanizm
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Türk Mitolojisi

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Türklerde Devlet Anlayışı

Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel –Türk Kültür Tarihine Giriş
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Çingiz Han’ın Türk Müşavirleri
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi
Prof. Dr. Bahaeddin Ögel – Türk Kültürünün Gelişme Çağları (Dünden Bugüne)
Halil İnalcık – Devlet-i Aliyye
İlber Ortaylı –Türklerin Tarihi
Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü – Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Türk Milli Kültürü
Prof.Dr. Halil İnalcık – Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ
Beatrice Forbes – Timurlenk
İlber Ortaylı – Türkiye’nin Yakın Tarihi

İlber Ortaylı  – Türklerin Altın Çağı

İlber Ortaylı – Osmanlı’yı Yeniden Keşfetmek
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Sultan Melikşah Devrinde Büyük Selçuklu İmparatorluğu
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Selçuklu Ailesinin Menşei Hakkında
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu- Türk Milliyetçiliğinin Meseleleri
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Selçuklu Tarihi
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Eski Türk Dini
Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu – Atatürk İlkeleri ve Dayandığı tarihî temeller
Zeki Velidi Togan – Türk ve Tatar Tarihi
Zeki Velidi Togan – Bugünkü Türkistan ve Yakın Mazisi
Zeki Velidi Togan – Türkistan Tarihi
Zeki Velidi Togan- Umumi Türk Tarihine Giriş
Zeki Velidi Togan –Tarihte Usul
Zeki Velidi Togan – Hatıralar
William Zınsser – İyi Yazmak Üzerine
Erkan Göksu – Türk Savaş Sanatı
Dr. Baymirza Hayit – Türkistan Devletlerinin Milli Mücadele Tarihi
Dr. Ali Kaffkasyalı – İran Türkleri
Liu Mau – Tsai Doğu Türkleri
Fuzuli Bayat – Türk Kültüründe Kadın Şaman
Fuzuli Bayat  – Mitolojiye Giriş Ötüken Neşriyat
Fuzuli Bayat  – Dede Korkut Oğuznameleri
Fuzuli Bayat – Türk Mitolojik Sistemi
Fuzuli Bayat – Ana Hatlarıyla Türk Şamanlığı
Sergey Grigoryeviç Klyaştorny – Kadim Avrasya’nın Bozkır İmparatorlukları
Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü – Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu
Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü – Türk Tarihinin Ana Hatları

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here